Preklady a tlmočenie - Slavia Consulting

Kontakty: +421 918 153 612, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty...

utorok21 november 2017

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie – je činnosť vykonávaná súdnym tlmočníkom pre orgány verejnej moci,  štátnej správy, fyzických, resp. právnických osôb.

Činnosť súdneho tlmočníka je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v legislatíve Slovenskej republiky.

Súdny tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky. Je oprávnený tlmočiť na súdoch, na policajných staniciach resp. pred správnymi orgánmi.

Súdny tlmočník je povinný sústavne sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu, vykonávať tlmočnícku činnosť:

  • a) osobne,
  • b) riadne a v určenej lehote,
  • c) účelne, hospodárne a
  • d) nestranne.

Súdny tlmočník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti.

Súdny tlmočník môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

Kontakt

  • Názov spoločnosti: Slavia Consulting
  • Tel: +421 918 153 612
  • Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.